Update Landgoed Bentwoud

De toegang naar het landgoed is geasfalteerd om het vrachtverkeer een goede doorgang te verlenen.
De weegbrug is aangebracht waarop de kuubs grond worden geregistreerd. Deze grond wordt in de week van 16 april met vrachtwagens door Joulz aangevoerd.

Een verticale drainage is bijna geheel aangebracht, vrijdag is deze machine waarschijnlijk klaar.

Landgoed Bentwoud gestart

In Benthuizen (gemeente Rijnwoude, Zuid Holland) wordt een nieuw landgoed ontwikkeld, Landgoed Bentwoud. Dit nieuwe landgoed maakt integraal deel uit van het in ontwikkeling zijnde Bentwoud. Dit nieuwe bosgebied ligt in de polder tussen Zoetermeer en Boskoop en wordt aangelegd om te voorzien in de toenemende recreatiebehoefte van de Randstadbewoners.

De aanleg van het Landgoed Bentwoud gaat op 12 maart 2013 zijn eerste fase in. Het betreft het aanbrengen van nieuwe schone grond voor de aanleg van een heuvel in het natuurgebied, waardoor het landschap een glooiende en natuurlijke uitstraling krijgt. Deze kunstmatige heuvel draagt bij aan de bijzondere uitstraling en het educatieve karakter van het landgoed. De bezoeker kan de glooiing van het Nederlandse landschap aan den lijve ondervinden. Voor dit deel van het landschap levert Joulz schone grond. Deze grond is vrijgekomen na eerdere werkzaamheden elders in het land. Het hergebruiken van de grond is een schoolvoorbeeld van duurzaamheid, aldus Van Peperstraate, algemeen directeur van Joulz. "De grond wordt hergebruikt in een prachtig landschap, waarin straks volop gerecreëerd zal worden. We zadelen de maatschappij niet op met een onnodig beslag op beschikbare ruimte en onnodig veel transportbewegingen.

Het particulier Landgoed Bentwoud wordt in totaal zo'n 10 hectare groot. Het gebied zal grotendeels voor het publiek toegankelijk blijven. Er komt op een deel van het natuurgebied een economische bestemming. Het zal de kantoorbestemming met beheerderwoning, van een aantal bedrijven krijgen. Dit betreft aan GREEN Real Estate B.V. (GREEN) en gelieerde ondernemingen.

Tevens is er een intentieverklaring getekend tussen Joulz en GREEN voor een duurzaam energieconcept wat bestaat uit energieopwekking, distributie, opslag en verbruik te ontwerpen, aanleggen en beheren.

20130315-01

Over Joulz
Joulz is dé specialist in energie-infrastructuren, met een compleet pakket van adviesdiensten, engineering, aanleg en beheer van duurzame energie-infrastructuren. Joulz is actief in heel Nederland, met vestigingen in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Dokkum, Weert en Oosterhout. Joulz heeft zich eind 2012 als eerste in Nederland op niveau 5 van de MVO-prestatieladder gecertificeerd. Joulz is onderdeel van Eneco Holding N.V.

Over GREEN
GREEN Real Estate B.V. richt zich op de aankoop, ontwikkeling en management van vastgoed. De onderneming uit Alphen aan den Rijn is actief in diverse markten zoals retail, onderwijs en maatschappelijk vastgoed zoals de zorg- en ontwikkelingssector. Centraal in de filosofie van GREEN staat haar verantwoordelijkheid voor de juiste samenhang tussen gebouw, locatie, omgeving en gebruiker. Met deze benadering van vastgoed dragen wij bij aan een inspirerende werk-, leer- en woonomgeving.

20130315-02

PERSBERICHT - Overeenkomsten Landgoed Bentwoud getekend

Wethouder H.R. Haarman en de heren J. Zeeman eigenaar en oprichter, en A.J.W. Verdoold, directeur, van GREEN Real Estate B.V. hebben op 28 juni de exploitatieovereenkomst getekend om de realisatie van Landgoed Bentwoud aan de Hogeveenseweg 71 mogelijk te maken.

Register to read more...

Laatste nieuws

13-10-2016

Landgoed binnenkort opgeleverd

De ruwbouw van Landgoed Bentwoud is nagenoeg gereed, het gehele landgoed is op hoogte en de asfalteerwerkzaamheden zijn afgerond. De Bam is nu...
21-07-2015

165.000 ton grond

Op dit moment is er 165.000 ton grond aangevoerd. Voor de realisatie moet er nog 15.000 ton worden aangevoerd (10.000 kuub). Dit zal er medio november...
21-01-2015

Update

Hieronder een tweetal beelden van de huidige werkzaamheden.
03-10-2013

Impressie

Hier vindt u een aantal impressiebeelden:
22-04-2013

Samenwerken aan duurzaam...

Op Landgoed Bentwoud gaan vastgoedbedrijf Green Real Estate en Joulz samenwerken om liefst 275.000 kuub schone, maar overtollige grond opnieuw nuttig te...

logobentwoud